MAJDER, Aleksandar

MAJDER, Aleksandar, javni djelatnik (Prijedor, BiH, 1888 – Karlovac, 25. III. 1960). U nepoznato doba prešao je na katoličanstvo. Nakon završene Trgovačke akademije u Sisku, radio je kao novinar tamošnjih radničkih novina. Doselio se 1910. u Karlovac, gdje je radio kao službenik i ravnatelj Okružne blagajne za osiguranje radnika. Bio je višegodišnji sindikalni vođa i tajnik karlovačke podružnice Socijaldemokratske stranke Hrvatske i Slavonije. God. 1919. predvodio je karlovačko izaslanstvo na Kongresu ujedinjavanja socijalističkih partija i grupa u Beogradu, a iduće god. bio je nositelj liste Socijalističke radničke partije Jugoslavije na izborima za Gradsko zastupstvo, na kojima je izabran za karlovačkoga gradonačelnika. No, gradom je upravljao samo tri dana (13–15. IV) jer je bio smijenjen vladinom naredbom o poništenju mandata komunističkih zastupnika. God. 1925. bio je nositelj liste Socijalističke partije na izborima za Gradsko zastupstvo, u koje je bio izabran kao jedini s liste. Umirovljen je kao politički nepodoban 1929. Odlukom Upravnoga odjeljenja Kraljevske banske uprave Savske banovine imenovan je u karlovačko Gradsko zastupstvo 1932. Preživio II. svj. rat, iako su ga vlasti NDH u više navrata zatvarale kao nepoćudnoga. Kraće je vrijeme bio predsj. Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte za kotar Karlovac.

LIT.: Majder, Aleksandar. Karlovački leksikon. Karlovac–Zagreb 2008.

MAJDER, Branimir

MAJDER, Branimir, sportski djelatnik (Karlovac, 7. II. 1926). Završio je gimnaziju i Učiteljsku školu u Karlovcu, potom diplomirao na Višoj školi za fizičku kulturu u Zagrebu 1946. Djelovao je kao nastavnik tjelesnog odgoja u zagrebačkoj gimnaziji (1946–72), zamjenik ravnatelja Doma sportova (1972–86). Bio je plivač u HAŠK »Građanskom«, igrao vaterpolo i hokej na ledu. Također je bio jedan od prvih plivačkih trenera, košarkaš u zagrebačkom »Akademičaru« i karlovačkom »Udarniku«, trener i djelatnik u »Slobodi« i »Željezničaru« te savezni sportski sudac. Osobito je zaslužan za izgradnju košarkaškog igrališta u Šancu 1951. i Školske sportske dvorane 1967, čiji je bio prvi ravnatelj. Dobitnik je Majske nagrade Republičkoga sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SRH (1968).

LIT.: Majder, Branimir. Sportski leksikon. Zagreb 1984. – Majder, Branimir. Karlovački leksikon. Karlovac–Zagreb 2008.

MAJDER, Natalija

MAJDER, Natalija, pedagoginja (Vojnić, 22. XI. 1908 – Zagreb, 18. IV. 2010). Kći Ferdinanda i Julijane rođ. Leicht. Po uspostavi NDH prebjegla je u Hrvatsko primorje, 1942. priključila se Primorsko-goranskoj brigadi, a potom je djelovala kao učiteljica na oslobođenom teritoriju. Nakon rata bila je nastavnica u Zagrebu.

IZV.: Kartoteka članova ŽOZ.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.

MAJDER, Viktor

MAJDER, Viktor, kemijski inženjer (?Zagreb, o. 1897 – logor Jasenovac, 30. XI. 1941. ili 27. I. 1942). U međuratnom razdoblju bio je direktor i vodeći inženjer u tvornici žigica u Vrbovskom. Po uspostavi NDH, 17. VII. 1941, bio je uhićen i odveden u Zagreb, a zatim deportiran u logor Jasenovac. Povjerenik tvornice tražio je da ga se pusti kao neophodno potrebnoga stručnjaka. Molbu je podnijela i njegova supruga Ruža, no dobila je obavijest da je »preminuo«.

IZV.: HDA, UNS, br. 248, Ured I, Zaštitno redarstvo, ured upravitelja, II b, 23688/42. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27918.

LIT.: A. Miletić: Koncentracioni logor Jasenovac 19411945. Dokumenta, 1. Beograd–Jasenovac 1986.

MAJER, Vilim

MAJER, Vilim, posebnik (? – ?, 1915). Podrijetlom vjerojatno iz Križevaca. Poginuo je na nekoj od bojišnica u I. svj. ratu.

IZV.: Spomenik poginulima u I. svj. ratu na groblju u Križevcima.

MAJERIĆ, Dragan

MAJERIĆ, Dragan, liječnik (Varaždin, 1898 – ?). Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1924/25. te djelovao kao liječnik u Zagrebu. U rujnu 1943. priključio se partizanima. Daljnja sudbina nepoznata.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.

MAJNARIĆ, Lucija

MAJNARIĆ, Lucija (rođ. Hirš), poduzetnica (Náchod, Češka, 27. VIII. 1881 – ?). Doselila se u Zagreb iz Beča 1927. Bila je u mješovitom braku s poštanskim službenikom Jurjem Majnarićem te prešla na katoličanstvo. U međuratnom razdoblju bila je vlasnica poduzeća »Linoleum« u zagrebačkoj Ilici. Daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 686.

MAJOROŠ, Aladar

MAJOROŠ, Aladar, službenik (Dombol, Mađarska, 6. II. 1902 – ?). Sin Arminov. U braku sa Zorom rođ. Hochsinger imao je kćer Vlastu (Zagreb, 1933). Doselio se u Hrvatsku 1927. iz Zrenjanina te je u Zagrebu bio zaposlen kao knjigovođa u poduzeću »Hinko Mayer i drug« s plaćom od 7700 din. Po upostavi NDH, nakon što je poduzeće dobilo ustaškoga povjerenika, izgubio je namještenje. Na nepoznat način preživio je II. svj. rat.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 686.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.

MAKEK BAR-SELA, Sonja

MAKEK BAR-SELA, Sonja, prevoditeljica (Zagreb, 1. XI. 1945). Kći Ota Kerschnera i Flore rođ. Friedmann, unuka → Milke i Vilima Kerschnera. S roditeljima se iselila 1949. u Izrael, gdje je završila osnovnu školu. S obitelji se 1960. vratila u Zagreb, gdje je nastavila školovanje i maturirala 1964. u II. gimnaziji. Usavršavala se u Velikoj Britaniji i Njemačkoj, završivši tečajeve dopisivanja i strojopisa. U Zagrebu je radila kao inokorespondent za njemački i engl. jezik te nastavila započeti studij ekonomije. Potom je radila u zastupstvima inozemnih poduzeća kao komercijalist. Od gimnazijskih dana aktivna je članica ŽOZ kao izvršna tajnica 1993–95. i u dva mandata članica Vijeća te članica Kulturnoga odbora i Odbora za baštinu, jedna od tajnica Bnei Brit ogranka »Gavro Schwarz«. Voditeljica je tečajeva hebrejskoga jezika i sudski tumač za hebrejski jezik te simultana prevoditeljica s hebrejskoga.

IZV.: Kartoteka ŽOZ. – Osobni podaci ulaznice.