MAJDER, Natalija

MAJDER, Natalija, pedagoginja (Vojnić, 22. XI. 1908 – Zagreb, 18. IV. 2010). Kći Ferdinanda i Julijane rođ. Leicht. Po uspostavi NDH prebjegla je u Hrvatsko primorje, 1942. priključila se Primorsko-goranskoj brigadi, a potom je djelovala kao učiteljica na oslobođenom teritoriju. Nakon rata bila je nastavnica u Zagrebu.

IZV.: Kartoteka članova ŽOZ.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.