BREYER, Darija (Darja)

BREYER, Darija (Darja), medicinska biokemičarka (Zadar, 8. VIII. 1946). Kći → Radoslava Akermana i Branke rođ. Herzog. Supruga → Branka Breyera. U rodnom gradu 1965. završila je gimnaziju, u Zagrebu 1970. Farmaceutsko-biokemijski fakultet, na kojem je 1983. doktorirala tezom Insulinski receptori u terminalnoj bubrežnoj insuficijenciji. Specijalizirala je medicinsku biokemiju. U Zagrebu je od 1971. radila u Laboratoriju za medicinsku biokemiju Zavoda za dijabetes »Vuk Vrhovac« (voditeljica od 1987), a 1997. osnovala je vlastiti medicinsko-biokemijski laboratorij »Breyer«, koji je 2014. prerastao u ustanovu Poliklinika »Breyer«. Znanstveno se bavi metaboličkim promjenama u bolesnika sa šećernom bolesti te pojednostavnjivanjem pretraga u izvanrednim prilikama. Među ostalim, objavljivala je u časopisima Farmaceutski vjesnik, Diabetologia Croatica i Biochemia medica te u publikacijama Prilozi za povijest dijabetologije i endokrinologije u Hrvatskoj (1999) i Organizacija i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju (2007). Članica je Hrvatskoga društva medicinskih biokemičara, Hrvatske komore za medicinsku biokemiju i Američkoga društva kliničke kemije.

LIT.: Breyer, Darija. Tko je tko u hrvatskoj medicini. Zagreb 1994, 62.