GRÜN MANN, Zora

GRÜN MANN, Zora, keramičarka (?, 1908 – ?). Studirala u Zagrebu kod Hinka Juhna i u Beču. Odselila 1949. u Izrael.

LIT.: S. Knežević: Židovski Zagreb. Kulturno-povijesni vodič. Zagreb 2010.