ŽAMBOKI, Josef (Ben Avram)

ŽAMBOKI, Josef (Ben Avram), šumarski inženjer (Beograd, 22. II. 1932). Sin Saula Ben Avrama i Ester (Netike) rođ. Judić. Po uspostavi NDH majka i baka Barbara stradale su u beogradskom logoru Sajmište 1942, brat Hajm u logoru u Beogradu 1941, a otac na nepoznatom mjestu. Njega i sestru Ružu od smrti na Sajmištu 1942. spasio je Pavle (Pal) Žamboki iz Kanjiže, čije prezime u ime zahvalnosti i danas nosi. P. Žamboki je, sa sestrom Marijom Čanadi, koja je skrivala njegovu sestru Ružu, 1995. proglašen Pravednikom među narodima. – J. je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu industrijski dizajn i finalnu preradu drva. God. 1969. iselio se u Izrael, gdje je radio u tvornici namještaja RIM kao gl. inženjer. Nakon specijalizacije u Njemačkoj počeo je 1989. predavati na Višoj tehničkoj školi za projektiranje namještaja pri Sveučilištu u Tel Avivu, za koju je napisao i nastavni program i četiri udžbenika. God. 1980. dobio je nagradu za industrijsko oblikovanje namještaja na izložbi Rehitej Jisrael u Tel Avivu. Djelovao je u zajednici jugoslav. iseljenika u Izraelu te do 2009. bio predsj. Udruženja useljenika iz bivše Jugoslavije u Izrael.

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999.http://www.vesti.rs/Feljton/Bekstvo-od-logora-smrti-4.html, pristupljeno 15. V. 2013.

ŽARKOVER, Bertold (Dov)

ŽARKOVER, Bertold (Dov), trgovac i žid. aktivist (Brno, Češka, 5. X. 1889 – Tel Aviv, 1968). Suprug Osječanke Berte rođ. Engel. Bavio se trgovinom žitaricama u Osijeku, gdje je od 1928. bio potpredsjednik Židovskoga nacionalnoga društva. Sa suprugom se krajem 1948. iselio u Izrael i promijenio prezime u Dov. Do kraja života djelovao je u službi socijalne organizacije za skrb o starijim i nemoćnim osobama u Tel Avivu. – Supruga Berta, žid. aktivistica i javna djelatnica (Osijek, 1. XII. 1893 – Tel Aviv, 1975). Kći Abrahama Engela i Berte. Bila je dugogodišnja predsjednica i potpredsjednica Udruženja cionističkih žena (WIZO) u Osijeku. Sa suprugom se iselila u Izrael, gdje je u Tel Avivu djelovala u službi socijalne organizacije za skrb o starijim i nemoćnim osobama.

IZV.: JIM, Savez jevrejskih opština Jugoslavije, Komisija Ženske sekcije, Sastanak koordinacijskih sekcija u Osijeku, KŽ 483, 1987.

LIT.: S. Sršan i V. Matić: Zavičajnici grada Osijeka 1901.–1946. Osijek 2003.

ŽUPANIĆ, Bruno (Steiner)

ŽUPANIĆ, Bruno (Steiner), pravnik, pisac i fotograf (Varaždin, 30. IV. 1893 – Ivanec, 2. II. 1987). Završio je osnovnu školu i gimnaziju u rodnom gradu, potom studirao pravo u Beču, Pragu i Zagrebu. U Beču je bio asistent Adolfa Loosa, a 1921. u Ivancu je otvorio odvjetnički ured. U mladosti je bio sportaš (jedan od prvih nogometaša u Varaždinu). Javio se u hrv. književnosti 1917, na poticaj Julija Benešića. Liriku je objavljivao u časopisu Mlada Hrvatska, a kazališne crtice u zagrebačkom Obzoru. Prijateljevao je s Miroslavom Krležom. Amaterski se bavio fotografijom te je izlagao na izložbama umj. fotografije u Ivancu 1932–33. i 1950. Izdvajao se svojim fotografijama pejzaža, arhitekture, ali posebice socijalnih tema, od kojih je tek mali broj sačuvan. Do 1941. nosio je prezime Steiner, a tada, u strahu od progona, po supruzi uzima prezime Županić.

LIT.: Panorama hrvatske književnosti XX. stoljeća. Zagreb 1965. – A. Mohorovičić (ur.): Zbornik 600 godina Ivanca. Ivanec 1997. – M. Tonković: Židovi fotografi (katalog izložbe). Zagreb 2004. – E. Kušen: Ivanečki fotografi i fotografske manifestacije/Fotografija u Hrvatskoj 1848–1951. (katalog izložbe). Zagreb 1994.