ŽARKOVER, Bertold (Dov)

ŽARKOVER, Bertold (Dov), trgovac i žid. aktivist (Brno, Češka, 5. X. 1889 – Tel Aviv, 1968). Suprug Osječanke Berte rođ. Engel. Bavio se trgovinom žitaricama u Osijeku, gdje je od 1928. bio potpredsjednik Židovskoga nacionalnoga društva. Sa suprugom se krajem 1948. iselio u Izrael i promijenio prezime u Dov. Do kraja života djelovao je u službi socijalne organizacije za skrb o starijim i nemoćnim osobama u Tel Avivu. – Supruga Berta, žid. aktivistica i javna djelatnica (Osijek, 1. XII. 1893 – Tel Aviv, 1975). Kći Abrahama Engela i Berte. Bila je dugogodišnja predsjednica i potpredsjednica Udruženja cionističkih žena (WIZO) u Osijeku. Sa suprugom se iselila u Izrael, gdje je u Tel Avivu djelovala u službi socijalne organizacije za skrb o starijim i nemoćnim osobama.

IZV.: JIM, Savez jevrejskih opština Jugoslavije, Komisija Ženske sekcije, Sastanak koordinacijskih sekcija u Osijeku, KŽ 483, 1987.

LIT.: S. Sršan i V. Matić: Zavičajnici grada Osijeka 1901.–1946. Osijek 2003.