ĐURIĆ, Suzana (Büchler, Suzika)

ĐURIĆ, Suzana (Büchler, Suzika), novinarka i sportašica (Osijek, 20. VII. 1920). Kći → Cornela Büchlera. Bila je članica zagrebačkog Makabija, juniorska prvakinja Jugoslavije u mačevanju 1935. i seniorska prvakinja 1938. U međuratnom razdoblju radila je kao kitničarka u zagrebačkom kitničarskom salonu »Ethel« na Jelačićevu trgu. Bila je aktivna u radničkom pokretu i članica KPJ. Po uspostavi NDH preuzela je žid. znak te prebjegla u Split, gdje je od 1942. surađivala s partizanima, kojima se u rujnu 1943. priključila. Djelovala je u obavještajnim centrima u Trogiru i na Visu te u tehnici 19. dalmatinske divizije. Nakon II. svj. rata radila je na Radio Zagrebu, od 1954. kao dopisnica iz Beograda, a potom kao urednica vijesti. Poč. 1970-ih sa sinom Veljkom i kćeri Svetlanom odselila se u Beograd, gdje je bila urednica jugoslav. izdanja ženskog časopisa Burda.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 664. – KŽZ.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. Bilten ŽOZ, 1990, 13. – P. Požar: Đurić, Suzana. Leksikon povijesti novinarstva i publicistike. Split 2001.