Poštovani,

pred Vama je mrežno izdanje Židovskoga biografskog leksikona. Kulturno društvo Miroslav Šalom Freiberger pokrenulo je 1997. projekt i organiziralo prvu redakciju. Tijekom godina projekt se dopunjavao i nadograđivao. Od 2005. u realizaciju projekta uključio se Leksikografski zavod Miroslav Krleža, pa je Leksikon naposljetku realiziran kao opsežno i u leksikografskoj obradi cjelovito biografsko i bibliografsko izdanje.

Većina onih koji su ga zamislili i na njemu tijekom godina radili – ponajprije valja spomenuti Branka Polića i Vlastu Kovač – više nije među nama. Njima pripadaju nemjerljive zasluge i stoga im hvala.

Leksikon je zamišljen i kao svojevrsna povijest Židova na hrvatskom prostoru izložena djelovanjem i sudbinama pojedinaca u obliku 3800 biografija, koje prikazuju i prinos pripadnika židovske zajednice hrvatskoj politici, gospodarstvu, kulturi, znanosti i drugim društvenim područjima.

Cilj je Leksikona da bude priručnik u kojem će čitatelj lako naći željene podatke i sa zanimanjem čitati o pojedincima, ali i o širim aspektima povijesti Židova u Hrvatskoj.

Mnogi životopisi, uključujući i one suvremenika, kritički se donose prvi put. Živuće je osobe, za koje se prema različitim kriterijima smatralo da pripadaju židovskoj zajednici, Uredništvo pitalo žele li biti uvrštene u Leksikon. Tako se u njemu nalaze samo oni koji su dali potvrdan odgovor.

U Leksikon su uvršteni svi oni za koje je Uredništvo smatralo da su se u nekom aspektu svojega identiteta smatrali Židovima, kao i oni koji su se smatrali Židovima u dijelu svojega života. Uvrštene su osobe koje su cijeli život provele u Hrvatskoj, kao i one koje su u njoj proboravile određen broj godina, ali su tijekom tih godina u njoj ostavile trag, ili je Hrvatska ostavila trag u njihovim biografijama.

Uredništvo je svjesno da je mrežno izdanje Leksikona u različitim aspektima manjkavo, da mnoge važne biografije nisu dovoljno istražene, da nedostaju mnogi podaci. Također, zbog dužeg razdoblja u kojem je Leksikon pripreman nije bilo moguće ažurirati sve podatke.

Imate li relevantne podatke ili informacije koje smo propustili unijeti, molimo Vas da nam ih proslijedite kako bismo nadopunili natuknice i priredili ih za tiskano izdanje. Primjedbe, ispravke i sugestije možete poslati na adresu Leksikona: zbl@lzmk.hr

Ivo Goldstein
urednik Židovskoga biografskog leksikona