ŽAMBOKI, Josef (Ben Avram)

ŽAMBOKI, Josef (Ben Avram), šumarski inženjer (Beograd, 22. II. 1932). Sin Saula Ben Avrama i Ester (Netike) rođ. Judić. Po uspostavi NDH majka i baka Barbara stradale su u beogradskom logoru Sajmište 1942, brat Hajm u logoru u Beogradu 1941, a otac na nepoznatom mjestu. Njega i sestru Ružu od smrti na Sajmištu 1942. spasio je Pavle (Pal) Žamboki iz Kanjiže, čije prezime u ime zahvalnosti i danas nosi. P. Žamboki je, sa sestrom Marijom Čanadi, koja je skrivala njegovu sestru Ružu, 1995. proglašen Pravednikom među narodima. – J. je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu industrijski dizajn i finalnu preradu drva. God. 1969. iselio se u Izrael, gdje je radio u tvornici namještaja RIM kao gl. inženjer. Nakon specijalizacije u Njemačkoj počeo je 1989. predavati na Višoj tehničkoj školi za projektiranje namještaja pri Sveučilištu u Tel Avivu, za koju je napisao i nastavni program i četiri udžbenika. God. 1980. dobio je nagradu za industrijsko oblikovanje namještaja na izložbi Rehitej Jisrael u Tel Avivu. Djelovao je u zajednici jugoslav. iseljenika u Izraelu te do 2009. bio predsj. Udruženja useljenika iz bivše Jugoslavije u Izrael.

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999.http://www.vesti.rs/Feljton/Bekstvo-od-logora-smrti-4.html, pristupljeno 15. V. 2013.