ŽUPANIĆ, Bruno (Steiner)

ŽUPANIĆ, Bruno (Steiner), pravnik, pisac i fotograf (Varaždin, 30. IV. 1893 – Ivanec, 2. II. 1987). Završio je osnovnu školu i gimnaziju u rodnom gradu, potom studirao pravo u Beču, Pragu i Zagrebu. U Beču je bio asistent Adolfa Loosa, a 1921. u Ivancu je otvorio odvjetnički ured. U mladosti je bio sportaš (jedan od prvih nogometaša u Varaždinu). Javio se u hrv. književnosti 1917, na poticaj Julija Benešića. Liriku je objavljivao u časopisu Mlada Hrvatska, a kazališne crtice u zagrebačkom Obzoru. Prijateljevao je s Miroslavom Krležom. Amaterski se bavio fotografijom te je izlagao na izložbama umj. fotografije u Ivancu 1932–33. i 1950. Izdvajao se svojim fotografijama pejzaža, arhitekture, ali posebice socijalnih tema, od kojih je tek mali broj sačuvan. Do 1941. nosio je prezime Steiner, a tada, u strahu od progona, po supruzi uzima prezime Županić.

LIT.: Panorama hrvatske književnosti XX. stoljeća. Zagreb 1965. – A. Mohorovičić (ur.): Zbornik 600 godina Ivanca. Ivanec 1997. – M. Tonković: Židovi fotografi (katalog izložbe). Zagreb 2004. – E. Kušen: Ivanečki fotografi i fotografske manifestacije/Fotografija u Hrvatskoj 1848–1951. (katalog izložbe). Zagreb 1994.