MAHLER, Oskar

MAHLER, Oskar, poduzetnik (Đakovo, 21. I 1896 – logor Jasenovac, 1942). Sin Julija i Ane rođ. Wamoscher. Otac → Jurjev. Naslijedio je obiteljsku tvrtku koju unaprjeđuje (proizvodnja soda vode, distribucija piva). Za I. svj. rata služio je na rus. bojišnici, gdje je i pao u zarobljeništvo u kojemu je proveo ostatak rata, ali i nekoliko poslijeratnih godina. Po povratku u Đakovo, u međuratnom razdoblju bio je tajnik Omladinskoga židovskog kulturnog i športskog društva te član Hrvatskoga pjevačkog društva »Preradović«. Po uspostavi NDH obiteljska tvrtka »Julio Mahler« je oduzeta, a kao upravitelj postavljen je povjerenik đakovačkoga voj. zapovjedništva. U ljeto 1941. odveden je u logor Jasenovac, gdje je stradao.

LIT.: B. Ostajmer: Đakovačka obitelji Mahler (Maler). Đakovački vezovi, 41(2010) 44.