MAHLER, Juraj

MAHLER, Juraj, revolucionar (Aşgabat, Turkmenistan, 25. I. 1921 – okolica dvorca Brezovica, 1945). Sin → Oskara i Antonine rođ. Rozinov. Po uspostavi NDH bio je student Građevinskoga fakulteta u Zagrebu. Ispočetka je bio pošteđen progona, navodno zahvaljujući činjenici da je potjecao iz mješovitoga braka. Kasnije, vjerojatno početkom 1943, napustio je Zagreb i pridružio se Narodnooslobodilačkom pokretu. Među partizanima je bio voditelj inženjerije; poč. 1945. bio je uhićen od ustaške ophodnje nedaleko od Pisarovine te potom ubijen u blizini dvorca Brezovica.

LIT.: B. Ostajmer: Đakovačka obitelji Mahler (Maler). Đakovački vezovi, 41(2010) 44.