MAJDER, Branimir

MAJDER, Branimir, sportski djelatnik (Karlovac, 7. II. 1926). Završio je gimnaziju i Učiteljsku školu u Karlovcu, potom diplomirao na Višoj školi za fizičku kulturu u Zagrebu 1946. Djelovao je kao nastavnik tjelesnog odgoja u zagrebačkoj gimnaziji (1946–72), zamjenik ravnatelja Doma sportova (1972–86). Bio je plivač u HAŠK »Građanskom«, igrao vaterpolo i hokej na ledu. Također je bio jedan od prvih plivačkih trenera, košarkaš u zagrebačkom »Akademičaru« i karlovačkom »Udarniku«, trener i djelatnik u »Slobodi« i »Željezničaru« te savezni sportski sudac. Osobito je zaslužan za izgradnju košarkaškog igrališta u Šancu 1951. i Školske sportske dvorane 1967, čiji je bio prvi ravnatelj. Dobitnik je Majske nagrade Republičkoga sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SRH (1968).

LIT.: Majder, Branimir. Sportski leksikon. Zagreb 1984. – Majder, Branimir. Karlovački leksikon. Karlovac–Zagreb 2008.