MAJDER, Viktor

MAJDER, Viktor, kemijski inženjer (?Zagreb, o. 1897 – logor Jasenovac, 30. XI. 1941. ili 27. I. 1942). U međuratnom razdoblju bio je direktor i vodeći inženjer u tvornici žigica u Vrbovskom. Po uspostavi NDH, 17. VII. 1941, bio je uhićen i odveden u Zagreb, a zatim deportiran u logor Jasenovac. Povjerenik tvornice tražio je da ga se pusti kao neophodno potrebnoga stručnjaka. Molbu je podnijela i njegova supruga Ruža, no dobila je obavijest da je »preminuo«.

IZV.: HDA, UNS, br. 248, Ured I, Zaštitno redarstvo, ured upravitelja, II b, 23688/42. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27918.

LIT.: A. Miletić: Koncentracioni logor Jasenovac 19411945. Dokumenta, 1. Beograd–Jasenovac 1986.