MAJOROŠ, Aladar

MAJOROŠ, Aladar, službenik (Dombol, Mađarska, 6. II. 1902 – ?). Sin Arminov. U braku sa Zorom rođ. Hochsinger imao je kćer Vlastu (Zagreb, 1933). Doselio se u Hrvatsku 1927. iz Zrenjanina te je u Zagrebu bio zaposlen kao knjigovođa u poduzeću »Hinko Mayer i drug« s plaćom od 7700 din. Po upostavi NDH, nakon što je poduzeće dobilo ustaškoga povjerenika, izgubio je namještenje. Na nepoznat način preživio je II. svj. rat.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 686.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.