MAKEK BAR-SELA, Sonja

MAKEK BAR-SELA, Sonja, prevoditeljica (Zagreb, 1. XI. 1945). Kći Ota Kerschnera i Flore rođ. Friedmann, unuka → Milke i Vilima Kerschnera. S roditeljima se iselila 1949. u Izrael, gdje je završila osnovnu školu. S obitelji se 1960. vratila u Zagreb, gdje je nastavila školovanje i maturirala 1964. u II. gimnaziji. Usavršavala se u Velikoj Britaniji i Njemačkoj, završivši tečajeve dopisivanja i strojopisa. U Zagrebu je radila kao inokorespondent za njemački i engl. jezik te nastavila započeti studij ekonomije. Potom je radila u zastupstvima inozemnih poduzeća kao komercijalist. Od gimnazijskih dana aktivna je članica ŽOZ kao izvršna tajnica 1993–95. i u dva mandata članica Vijeća te članica Kulturnoga odbora i Odbora za baštinu, jedna od tajnica Bnei Brit ogranka »Gavro Schwarz«. Voditeljica je tečajeva hebrejskoga jezika i sudski tumač za hebrejski jezik te simultana prevoditeljica s hebrejskoga.

IZV.: Kartoteka ŽOZ. – Osobni podaci ulaznice.