MAJERIĆ, Dragan

MAJERIĆ, Dragan, liječnik (Varaždin, 1898 – ?). Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1924/25. te djelovao kao liječnik u Zagrebu. U rujnu 1943. priključio se partizanima. Daljnja sudbina nepoznata.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.