MAJNARIĆ, Lucija

MAJNARIĆ, Lucija (rođ. Hirš), poduzetnica (Náchod, Češka, 27. VIII. 1881 – ?). Doselila se u Zagreb iz Beča 1927. Bila je u mješovitom braku s poštanskim službenikom Jurjem Majnarićem te prešla na katoličanstvo. U međuratnom razdoblju bila je vlasnica poduzeća »Linoleum« u zagrebačkoj Ilici. Daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 686.