MAJER, Vilim

MAJER, Vilim, posebnik (? – ?, 1915). Podrijetlom vjerojatno iz Križevaca. Poginuo je na nekoj od bojišnica u I. svj. ratu.

IZV.: Spomenik poginulima u I. svj. ratu na groblju u Križevcima.