LUZZATTO, Giacomo

LUZZATTO, Giacomo, fotograf (Trst, Italija, 1827 – ?). U Rijeku je došao 1864, vjerojatno kao fotograf, i nakon dva mjeseca boravka, 18. XII. 1864, dobio dozvolu za otvaranje fotografskoga studija u kući Vincenza Pessija. God. 1871. uputio je pismo uredništvu lista La Bilancia, potpisano s Giacomo Luzzatto, fotografo.

LIT.: La Bilancia, 1871, 15. XII, 18. XII. – E. Dubrović: Arte Miracolosa, fotografija u Rijeci. Rijeka 1995. – M. Tonković: Židovi fotografi (katalog izložbe). Zagreb 2004.

LUZZATTO, Giuseppe

LUZZATTO, Giuseppe, fotograf (? – ?). Sin Mayerov. Kao fotograf djeluje u Rijeci 1870-ih, a prestaje djelovati prije 4. I. 1878, kad je svoj studio na Dolcu prodao Ilariju Carposiju, što je njegov otac Mayer prijavio vlastima. Ne zna se je li bio u srodstvu s Giacomom Luzzattom.

LIT.: E. Dubrović: Arte Miracolosa, fotografija u Rijeci. Rijeka 1995. – M. Tonković: Židovi fotografi (katalog izložbe). Zagreb 2004.

LUZZENA, Angelo

LUZZENA, Angelo, fotograf (? – ?). Potomak stare dubrovačke obitelji, čije se prezime spominje 1667. u popisima poginulih u potresu. Profesionalno se od početka 1860-ih u Dubrovniku bavio fotografijom, a čini se da je istodobno bio i trgovac sitnom robom i knjigoveža.

LIT.: B. Stulli: Židovi u Dubrovniku. Zagreb 1989. – M. Tonković: Dubrovački svjetlopis, fotografija u Dubrovniku (katalog izložbe). Dubrovnik 2001. – Ista: Židovi fotografi (katalog izložbe). Zagreb 2004.

LYON, Herman (Lion)

LYON, Herman (Lion), trgovac (Ladimirevci kraj Valpova, 19. V. 1860 – logor Jasenovac, 1944). Zavičajnost je imao u Vukovaru, a 1941. živio je sa suprugom Adelom rođ. Freund (?, 1882 – Auschwitz, 1944) u Zagrebu. Iako je bio u dubokoj starosti, odveden je u logor Jasenovac, a supruga je ubijena 1944. u Auschwitzu.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 686.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.

LYON, Zdenko

LYON, Zdenko (Lion), poduzetnik (Osijek, 17. XII. 1908 – logor Jasenovac, 1942). Sin Josipov. U međuratnom razdoblju bio je suvlasnik kartonaže »Lyon i Marberger« u Vlaškoj ul. u Zagrebu. Po uspostavi NDH, 4. VI. 1941, bio je uhićen jer se nije držao zabrane kretanja i zadržavanja u stanovitim dijelovima grada te je deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 686. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27287.

LIT.: I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.