LUZZATTO, Giacomo

LUZZATTO, Giacomo, fotograf (Trst, Italija, 1827 – ?). U Rijeku je došao 1864, vjerojatno kao fotograf, i nakon dva mjeseca boravka, 18. XII. 1864, dobio dozvolu za otvaranje fotografskoga studija u kući Vincenza Pessija. God. 1871. uputio je pismo uredništvu lista La Bilancia, potpisano s Giacomo Luzzatto, fotografo.

LIT.: La Bilancia, 1871, 15. XII, 18. XII. – E. Dubrović: Arte Miracolosa, fotografija u Rijeci. Rijeka 1995. – M. Tonković: Židovi fotografi (katalog izložbe). Zagreb 2004.