LYON, Zdenko

LYON, Zdenko (Lion), poduzetnik (Osijek, 17. XII. 1908 – logor Jasenovac, 1942). Sin Josipov. U međuratnom razdoblju bio je suvlasnik kartonaže »Lyon i Marberger« u Vlaškoj ul. u Zagrebu. Po uspostavi NDH, 4. VI. 1941, bio je uhićen jer se nije držao zabrane kretanja i zadržavanja u stanovitim dijelovima grada te je deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 686. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27287.

LIT.: I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.