LUZZATTO, Giuseppe

LUZZATTO, Giuseppe, fotograf (? – ?). Sin Mayerov. Kao fotograf djeluje u Rijeci 1870-ih, a prestaje djelovati prije 4. I. 1878, kad je svoj studio na Dolcu prodao Ilariju Carposiju, što je njegov otac Mayer prijavio vlastima. Ne zna se je li bio u srodstvu s Giacomom Luzzattom.

LIT.: E. Dubrović: Arte Miracolosa, fotografija u Rijeci. Rijeka 1995. – M. Tonković: Židovi fotografi (katalog izložbe). Zagreb 2004.