LYON, Herman (Lion)

LYON, Herman (Lion), trgovac (Ladimirevci kraj Valpova, 19. V. 1860 – logor Jasenovac, 1944). Zavičajnost je imao u Vukovaru, a 1941. živio je sa suprugom Adelom rođ. Freund (?, 1882 – Auschwitz, 1944) u Zagrebu. Iako je bio u dubokoj starosti, odveden je u logor Jasenovac, a supruga je ubijena 1944. u Auschwitzu.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 686.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.