UNGAR, Šime

UNGAR, Šime, matematičar (Zagreb, 2. VII. 1946). Sin Pavla i Sale rođ. Krämer. Diplomirao je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (1969), gdje je magistrirao (1972) i doktorirao tezom n – povezanost inverznih sistema i primjene u teoriji oblika (1977). Redoviti je profesor na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu, gdje radi na Zavodu za topologiju. Bio je gostujući profesor 1974–75. na Cambridge University i 1978–79. na University of Utah. Član je Hrvatskoga matematičkoga društva i Američkoga matematičkoga društva. Autor je niza znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. – Brat Goran, kemičar (Zagreb, 12. VI. 1948). Diplomirao je i magistrirao na Sveučilištu u Zagrebu, a doktorirao na Sveučilištu u Bristolu. Redoviti je profesor na Sheffieldskom sveučilištu u Velikoj Britaniji, gdje istražuje svojstva tekućih kristala i polimera. Sudjelovao je na više od 50 znanstvenih skupova te je član mnogih organizacija i društava. Objavljuje znanstvene radove u brojnim međunarodnim časopisima.

DJELA: Matematička analiza 3. Zagreb 1992, 1994.² – Ne baš tako kratak uvod u TEX s naglaskom na LATEX 2e ili Latex 2e u XII + 107 minuta i 56 sekundi. Osijek 2002. – Matematička analiza u Rn. Zagreb 2005.

IZV.: Osobni podaci ulaznika.

UNGAR, Šime

UNGAR, Šime, matematičar (Zagreb, 2. VII. 1946). Sin Pavla i Sale rođ. Krämer. Diplomirao je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (1969), gdje je magistrirao (1972) i doktorirao tezom n – povezanost inverznih sistema i primjene u teoriji oblika (1977). Redoviti je profesor na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu, gdje radi na Zavodu za topologiju. Bio je gostujući profesor 1974–75. na Cambridge University i 1978–79. na University of Utah. Član je Hrvatskoga matematičkoga društva i Američkoga matematičkoga društva. Autor je niza znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. – Brat Goran, kemičar (Zagreb, 12. VI. 1948). Diplomirao je i magistrirao na Sveučilištu u Zagrebu, a doktorirao na Sveučilištu u Bristolu. Redoviti je profesor na Sheffieldskom sveučilištu u Velikoj Britaniji, gdje istražuje svojstva tekućih kristala i polimera. Sudjelovao je na više od 50 znanstvenih skupova te je član mnogih organizacija i društava. Objavljuje znanstvene radove u brojnim međunarodnim časopisima.

DJELA: Matematička analiza 3. Zagreb 1992, 1994.² – Ne baš tako kratak uvod u TEX s naglaskom na LATEX 2e ili Latex 2e u XII + 107 minuta i 56 sekundi. Osijek 2002. – Matematička analiza u Rn. Zagreb 2005.

IZV.: Osobni podaci ulaznika.

UNGER, Aleksander (Ungarhoff)

UNGER, Aleksander (Ungarhoff), sportski djelatnik (Grigoriopol, Moldavija, 6. VII. 1894 – ?). Sin Naftalijev. Od 1920. živi u Zagrebu, gdje je bio tajnik zagrebačkoga nogometnoga podsaveza. Po uspostavi NDH zatražio je oslobođenje od nošenja žid. znaka, no bio je odbijen. Preživio je II. svj. rat.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 27090.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.

UNGER, Aleksander (Ungarhoff)

UNGER, Aleksander (Ungarhoff), sportski djelatnik (Grigoriopol, Moldavija, 6. VII. 1894 – ?). Sin Naftalijev. Od 1920. živi u Zagrebu, gdje je bio tajnik zagrebačkoga nogometnoga podsaveza. Po uspostavi NDH zatražio je oslobođenje od nošenja žid. znaka, no bio je odbijen. Preživio je II. svj. rat.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 27090.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.

URBAH, Hinko (Urbach, Heinrich)

URBAH, Hinko (Urbach, Heinrich), nadrabin (Morávka, Češka, 29. IX. 1872 – Pariz, 1960). Sin Natanov. Završio je heder (žid. osnovnu školu), a zatim ješivu u Bratislavi, gdje je radio kao odgojitelj do 1898. U Budimpešti je završio srednju školu 1891. i nastavio pohađati višu rabinsku školu. Istodobno je na Filozofskom fakultetu studirao usporedne filozofije semitskih jezika i doktorirao 1904. Djelovao je kao rabin u Tuzli (1906–11) i Zemunu (1911–28), a kao nadrabin u Sarajevu (1928–46). U ožujku 1909. uz → H. Spitzera bio je izlagač na cionističkom skupu u Slavonskom Brodu. Javljao se člancima o različitim aspektima židovstva (Jevrejski glas, 1938, 35/36). Predavao je na Teološkom zavodu, koji je 1938. otvoren u Sarajevu. Po uspostavi NDH prebjegao je u Italiju, a krajem 1943. u Švicarsku. Vratio se 1945. u Sarajevo, a 1946. premješten je u Zagreb, gdje je djelovao dvije godine. Nakon osnutka države Izrael neko je vrijeme radio na popisu kandidata za useljenje, a potom se i sam iselio noseći osamdesetak svitaka Tore spašenih na tlu Jugoslavije. Bio je smješten u Dom umirovljenika u Jeruzalemu zajedno sa suprugom odakle ih je sin Benjamin odveo u Pariz, gdje je umro. – Kći Lea (Tea) ud. Rubinow (Tuzla, BiH, 1908 – Varšava, 15. III. 2006). Diplomirala je germanistiku u Beogradu te 1930-ih predavala njem. jezik u Smederevskoj Palanci, a od 1934. u muškoj gimnaziji u Sarajevu. Udala se 1935. za polj. pravnika Iliju Rubinowa s kojim se odselila u Vilnius, gdje je radila kao nastavnica. Za II. svj. rata poslana je na rad u tvornicu AEG za popravak oružja u Rigi. Nakon rata nastavila je predavati u Poljskoj do izbijanja tzv. šestodnevnoga rata 1967, kad su je polj. vlasti optužile za »cionizam« i zabranile daljnji nastavnički rad. Nakon što je dobila »Medalju borca za slobodu Poljske nakon komunizma« odobren joj je nastavak rada na Visokoj školi za izvoz. Imovinu je ostavila varšavskoj sinagogi, a njezin se životopis čuva u Yad Vashemu. –Sin Benjamin (Sarajevo, 1932 − Pariz, 2012) studirao je u Francuskoj i ostao živjeti u Parizu.

LIT.: Židovska smotra, 3(1909) 7. – B. Urbah: Tko je bio posljednji nadrabin u Zagrebu. Bilten ŽOZ, 1996, 46/47. – http://elmundosefarad.wikidot.com/urbah-lea, pristupljeno 22. VII. 2011.

URBAH, Hinko (Urbach, Heinrich)

URBAH, Hinko (Urbach, Heinrich), nadrabin (Morávka, Češka, 29. IX. 1872 – Pariz, 1960). Sin Natanov. Završio je heder (žid. osnovnu školu), a zatim ješivu u Bratislavi, gdje je radio kao odgojitelj do 1898. U Budimpešti je završio srednju školu 1891. i nastavio pohađati višu rabinsku školu. Istodobno je na Filozofskom fakultetu studirao usporedne filozofije semitskih jezika i doktorirao 1904. Djelovao je kao rabin u Tuzli (1906–11) i Zemunu (1911–28), a kao nadrabin u Sarajevu (1928–46). U ožujku 1909. uz → H. Spitzera bio je izlagač na cionističkom skupu u Slavonskom Brodu. Javljao se člancima o različitim aspektima židovstva (Jevrejski glas, 1938, 35/36). Predavao je na Teološkom zavodu, koji je 1938. otvoren u Sarajevu. Po uspostavi NDH prebjegao je u Italiju, a krajem 1943. u Švicarsku. Vratio se 1945. u Sarajevo, a 1946. premješten je u Zagreb, gdje je djelovao dvije godine. Nakon osnutka države Izrael neko je vrijeme radio na popisu kandidata za useljenje, a potom se i sam iselio noseći osamdesetak svitaka Tore spašenih na tlu Jugoslavije. Bio je smješten u Dom umirovljenika u Jeruzalemu zajedno sa suprugom odakle ih je sin Benjamin odveo u Pariz, gdje je umro. – Kći Lea (Tea) ud. Rubinow (Tuzla, BiH, 1908 – Varšava, 15. III. 2006). Diplomirala je germanistiku u Beogradu te 1930-ih predavala njem. jezik u Smederevskoj Palanci, a od 1934. u muškoj gimnaziji u Sarajevu. Udala se 1935. za polj. pravnika Iliju Rubinowa s kojim se odselila u Vilnius, gdje je radila kao nastavnica. Za II. svj. rata poslana je na rad u tvornicu AEG za popravak oružja u Rigi. Nakon rata nastavila je predavati u Poljskoj do izbijanja tzv. šestodnevnoga rata 1967, kad su je polj. vlasti optužile za »cionizam« i zabranile daljnji nastavnički rad. Nakon što je dobila »Medalju borca za slobodu Poljske nakon komunizma« odobren joj je nastavak rada na Visokoj školi za izvoz. Imovinu je ostavila varšavskoj sinagogi, a njezin se životopis čuva u Yad Vashemu. –Sin Benjamin (Sarajevo, 1932 − Pariz, 2012) studirao je u Francuskoj i ostao živjeti u Parizu.

LIT.: Židovska smotra, 3(1909) 7. – B. Urbah: Tko je bio posljednji nadrabin u Zagrebu. Bilten ŽOZ, 1996, 46/47. – http://elmundosefarad.wikidot.com/urbah-lea, pristupljeno 22. VII. 2011.