UNGER, Aleksander (Ungarhoff)

UNGER, Aleksander (Ungarhoff), sportski djelatnik (Grigoriopol, Moldavija, 6. VII. 1894 – ?). Sin Naftalijev. Od 1920. živi u Zagrebu, gdje je bio tajnik zagrebačkoga nogometnoga podsaveza. Po uspostavi NDH zatražio je oslobođenje od nošenja žid. znaka, no bio je odbijen. Preživio je II. svj. rat.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 27090.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.