UNGAR, Šime

UNGAR, Šime, matematičar (Zagreb, 2. VII. 1946). Sin Pavla i Sale rođ. Krämer. Diplomirao je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (1969), gdje je magistrirao (1972) i doktorirao tezom n – povezanost inverznih sistema i primjene u teoriji oblika (1977). Redoviti je profesor na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu, gdje radi na Zavodu za topologiju. Bio je gostujući profesor 1974–75. na Cambridge University i 1978–79. na University of Utah. Član je Hrvatskoga matematičkoga društva i Američkoga matematičkoga društva. Autor je niza znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. – Brat Goran, kemičar (Zagreb, 12. VI. 1948). Diplomirao je i magistrirao na Sveučilištu u Zagrebu, a doktorirao na Sveučilištu u Bristolu. Redoviti je profesor na Sheffieldskom sveučilištu u Velikoj Britaniji, gdje istražuje svojstva tekućih kristala i polimera. Sudjelovao je na više od 50 znanstvenih skupova te je član mnogih organizacija i društava. Objavljuje znanstvene radove u brojnim međunarodnim časopisima.

DJELA: Matematička analiza 3. Zagreb 1992, 1994.² – Ne baš tako kratak uvod u TEX s naglaskom na LATEX 2e ili Latex 2e u XII + 107 minuta i 56 sekundi. Osijek 2002. – Matematička analiza u Rn. Zagreb 2005.

IZV.: Osobni podaci ulaznika.