IVIN, Daniel

IVIN, Daniel (Goldstein; Danijel, Danko), povjesničar, publicist i javni djelatnik (Karlovac, 16. IV. 1932). Sin knjižara → Ive Goldsteina i Lee rođ. Brüll, brat → Slavkov. Po osnutku NDH, iz Karlovca je zbog opasnosti od deportacija prebačen potkraj 1941. djedu i baki u Tuzlu, a poč. 1942. uz pratnju Josipa Pribilovića (2001. proglašen Pravednikom među narodima) otputovao je u Kraljevicu, gdje su ga čekali majka i brat. Priključio se partizanima u svibnju 1942. kao kurir pri Vrhovnom štabu. Iselio se u Izrael 1949, a vratio se 1952. Tada je promijenio i prvotno prezime Goldstein u Ivin. U Zagrebu je završio gimnaziju 1955, a studij povijesti na Filozofskom fakultetu 1965. U međuvremenu 1950-ih radio je u novinstvu, industriji i turizmu te od 1963. u Institutu za historiju radničkoga pokreta Hrvatske (danas Hrvatski institut za povijest) u Zagrebu. Zbog sudjelovanja u pokušaju osnivanja politički nezavisnoga časopisa Slobodni glas u Zadru 1966 (o čem su pisali Washington Post 16–19. VIII. i Stern 18. IX) bio je zatvoren, otpušten s posla i onemogućen u objavljivanju pa mu je knjiga Revolution und Evolution in Jugoslawien u kojoj se bavi razdobljem 1948–52, posebice promjenama u politici KPJ 1949, izdana 1968. u inozemstvu. Radio je u zagrebačkim poduzećima »Generalinvest« (1968–69) i »Ingra« (1970–71) te bio gostujući predavač, odnosno stipendist u Oxfordu i Londonu (St. Anthony’s College 1968, London School of Economic and Political Sciences 1973–75); umirovljen kao antifašistički borac 1975. U VUS, Horizontu i Plavom vjesniku 1950-ih pisao je reportaže i feljtone. Njegovi povijesni i polit. članci, reagiranja i intervjui objavljivani su u publikacijama Putovi revolucije (1964), Analyse (1966), Ovdje (1970), Oko (1989), Slobodna Dalmacija (1989–90), Start (1989), Danas (1990), Feral Tribune (1993), Arkzin (1994), Novi list (1994–97, 1999), Kolo (1998), Hrvatska ljevica (1999), Jutarnji list (1999), Nacional (2000) i Večernji list (2000). Napisao je drame Tko je protiv Supila? (Forum, 1987, 1/2) i Četvrti iskaz Ilije Gregorića (Kolo, 2001, 4) te prvu knjigu polit. romana s ljubavnim elementima Hrvatsko pitanje (prvi put objavljen u Forumu 1990–91). Početak druge knjige toga romana tiskan je u Kolu (1999, 3). – Jedan je od pokretača višestranačja u Hrvatskoj i utemeljitelja Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Hrvatskoga odbora za zaštitu i promicanje ljudskih prava 1989, Hrvatskoga helsinškoga odbora za ljudska prava 1993. te jedan od utemeljitelja i predsj. udruge »Dom«, koja se 1994–95. bavila problemom deložacija u Hrvatskoj. Pokrenuo i 1991–98. vodio Centar za studij tranzicije u srednjoj i istočnoj Europi te surađivao u njegovu zborniku Politics and Economics of Transition (Zagreb 1993). Član je ŽOZ i od 2006. Bet Israela. S Verom rođ. Kornjejev otac je Aleksandre (Sande) pravnice i bibliotekarke (Zagreb, 1. IV. 1964). – S Adrianom rođ. Minichreiter otac Marka, fizičara (London, 7. VII. 1977). U Zagrebu je završio osnovnu školu i gimnaziju, a fiziku je diplomirao i doktorirao u Londonu 2004. Jedan je od četvorice partnera u vlastitom poduzeću, koje se bavi kompjuterskom tehnologijom.

DJELA: Revolution und Evolution in Jugoslawien. Bern 1968. – Hrvatsko pitanje, 1. Zagreb 1999.

LIT.: R. Hurem: Zagrebački simpozijum o pregledu istorije Saveza Komunista Jugoslavije. Pregled, 16(54)(1964) I/2. – F. Zenko: Tagebuch aus Zadar. Neues Forum, 13(1966) 154. – Ku.: Revolution und Evolution in Jugoslawien. Der klare Blick, 9(1968) 23. – N. Čolak: La Jugoslavia comunista fra il dissenso dell’intellighenzia e il diritto di stato della Croazia. Venezia 1979. – Z. Čepo: Dva decenija Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske. Časopis za suvremenu povijest, 14(1982) 1. – D. Hudelist: Banket u Hrvatskoj. Zagreb 1991. – S. Goldstein: Obitelj i knjiga. U: Obitelj. Zagreb 1996. – D. Paraga: Hrvatski leksikon bez Daniela Ivina! Novi list, 50(1996), 15. XII. – (Osvrti na Hrvatsko pitanje): Vjesnik, 60(1999), 12. V. – Slobodna Dalmacija, 56(1999), 25. V. – Večernji list, 43(1999), 6. VI. – Ivin, Daniel. Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003. – Ivin, Daniel. Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005.

IZRAEL, Moše (Liko)

IZRAEL, Moše (Liko), inženjer (Sarajevo, 13. II. 1911 – Tivon, Izrael, 7. I. 1986). Završio je Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i specijalizaciju za tekstil u Manchesteru. Iselio se 1951. u Izrael, gdje je od 1953. živio u Tivonu i radio u tvornici cementa »Nešer« kao gl. elektroinženjer. Od 1970-ih radio je u Direkciji za planiranje električne energije. Djelovao u HOJ, u Rotary klubu i društvu »Dante Alighieri«.

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999. M. Kolar-Dimitrijević: Osobe iz knjige Jučer, danas Ženi Lebl (Jennie Lebel). Novi Omanut, 9(2001) 47/48.