LEDERER, Ernest (Ruben)

LEDERER, Ernest (Ruben), obrtnik (Zagreb, 1. XI. 1917 – okolica Siska, V. 1945). Sin Vatroslavov. Od 1941. u braku je s Mirom rođ. Altarac, privatnom namještenicom u zagrebačkoj trgovini obuće. Po uspostavi NDH sa suprugom je iz Zagreba prebjegao u Hrvatsko primorje te su bili internirani u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, priključio se partizanima kao borac Židovskoga rapskoga bataljona i 7. banijske divizije. Poginuo je u borbi s njem. snagama u okolici Siska posljednjih dana II. svj. rata. Supruga je bila bolničarka 4. brigade 7. divizije. Njezina je daljnja sudbina nepoznata.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.