LAUSCH, Ljudevit (Lauš)

LAUSCH, Ljudevit (Lauš), posjednik (Čakovec, 15. V. 1867 – Auschwitz, 1942). Sin Adamov. Bio je u braku s Cecilijom rođ. Friedrich. Zavičajnost je imao u Ludbregu, gdje je bio dioničar banke i štedionice. U međuratnom razdoblju živio je u Zagrebu. Po uspostavi NDH u prijavi imovine naveo je da mu je rekvirirano nasljedstvo po ocu, oranice, šuma, sjenokoša, vinograd te gospodarske zgrade s inventarom u Čakovcu. – Brat Vilim, ugostitelj (Čakovec, 20. X. 1882 – Auschwitz, 1944). Zavičajnost je imao u Ludbregu. Prije 1927. doselio se u Zagreb, gdje je bio vlasnik kavane i restauracije »Corso« u Gundulićevoj ul. Po uspostavi NDH, u lipnju 1941, podnio je molbu za priznavanje arijskih prava, koja je 5. VII. 1941. bila odbijena te je sa suprugom Slavom rođ. Hirschl i kćeri Renatom preuzeo žid. znak. Kavana je 9. X. 1941. podržavljena, a 25. X. 1941. prodana novim vlasnicima. Cijela je obitelj stradala u Auschwitzu 1942–44.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 684. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 28401. – KŽZ.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – Bilten ŽOZ, 1990, 13. – Ha-kol, 2002, 74. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.