LAUFER, Oto

LAUFER, Oto, ekonomist (Stockerau, Austrija, 8. VI. 1878 – Zagreb, 21. III. 1951). Zavičajnost je stekao u Sarajevu, gdje se doselio 1903. te do 1932. službovao u BiH, a potom kao financijski ravnatelj do umirovljenja 1937. u Splitu. Od 1938. honorarno je djelovao u Zagrebu kao stručnjak za porezne i taksene predmete pri Savezu novčanih zavoda. Bio u mješovitom braku s Njemicom evangeličke vjeroispovijesti Margaretom rođ. Ernst (?, o. 1873 – Zagreb, 8. IV. 1958), a 1901. u Beču je prešao na katoličanstvo. Po uspostavi NDH zatražio je arijska prava te Ustaškomu redarstvu u svibnju 1941. predao molbu za oslobođenje od nošenja žid. znaka. U molbi navodi kako je kći Margareta, po majci krštena u evangeličkoj vjeri u svojoj 16. godini prešla na katoličanstvo, a 1928. stupila u karmelićanski red časnih sestara. Molbu je preporučio nadbiskup Alojzije Stepinac, no nema podataka je li uslišena. U lipnju 1941. morao je podnijeti prijavu imovine. Preživio je rat.

IZV.: Gradska groblja Zagreb. – HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 684. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27226.