LASLO, Nikola

LASLO, Nikola, rabin (Nyírbátor, Mađarska, 21. II. 1911 – ?). Vjerojatno je bio doktor filozofije. Ovlaštenje za obavljanje rabinskoga zvanja dobio je 1934. od Ministarstva unutarnjih poslova u Beogradu. Sa suprugom Elom rođ. Singer i sinom Aleksandrom (Zagreb, ?1938) u rujnu 1940. iz Staroga Bečeja doselio se u Zagreb. Bio je bez namještenja i živio kod punca. Po uspostavi NDH, u srpnju 1941, Ustaško redarstvo u Zagrebu izdalo mu je odobrenje da s obitelji može napustiti područje NDH i otputovati u Novi Sad i bez prava na povratak. Nakon II. svj. rata vratio se u Zagreb.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 684. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27555.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.