LANGRAF, Jakob

LANGRAF, Jakob, službenik (Zagreb, 27. XII. 1865 – ?). Sin Gustava (?, o. 1828 – Zagreb, 2. VII. 1903) i Rozalije rođ. Aleksander. Od 1881. službovao je pri Zagrebačkom paromlinu uz mjesečnu plaću koja je 1941. bila 5300 din. Po uspostavi NDH izgubio je namještenje te sa suprugom Adelom (Velika Gorica, 1878 – ?) prešao na katoličanstvo. Prebjegli su u Hrvatsko primorje te u svibnju 1942. evidentirani kod policije u Novom Vinodolskom. Daljnja sudbina nepoznata. – Sin Vladimir, inženjer (Zagreb, 1901 – ?Haifa, Izrael, ?). U međuratnom razdoblju bio je strojarski inženjer u Zagrebu i član Zagrebačke inženjerske komore. Po uspostavi NDH, u srpnju 1941, zaveden je u popis vlastima NDH neophodno potrebnih stručnjaka. Preživio je II. svj. rat u Zagrebu zahvaljujući mješovitomu braku. Iselio se u Izrael, gdje je radio u Solel Boneu.

IZV.: Gradska groblja Zagreb. – HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 684. – HDA, Ponova, br. 1076, Srpski odsjek, Opći spisi, kut. 441, 41/1941. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 29452. – KŽZ. – Podaci o ulazniku B. Polić. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.