LANGFELDER, Oto

LANGFELDER, Oto, trgovac (Đakovo, 29. XI. 1915 – ?, Izrael, ?). Radio je kao prodavač u robnoj kući → Maksa Büchlera 1930-ih. Po uspostavi NDH, u ljeto 1941, deportiran je u logor Jasenovac, gdje je proveo gotovo četiri godine. Jedan je od malobrojnih preživjelih logoraša u proboju 22. IV. 1945. U svibnju 1945. dao je Pavlu Vinskomu, pravnomu referentu Okružne komisije za ratne zločine u Osijeku, opširan iskaz o prilikama u jasenovačkom logoru, stotinjak imena logoraša te informacije o njihovim sudbinama, što predstavlja dragocjeno svjedočanstvo i važan je povijesni dokument. U prosincu 1948. iselio se u Izrael, gdje je sa suprugom Ninom rođ. Eškenazi (spašenom iz logora Đakovo) otvorio farmu pilića u Beit Nekofu, nedaleko od Jeruzalema. Bili su među osnivačima ribogojilišta u Galilu. – Sin Zohar Sade, pravnik (Osijek, ?) doselio se s roditeljima u Izrael. Živio u mošavu Beit Nekofa sa suprugom Debi i dvoje djece.

IZV.: Podaci o ulazniku Z. Dirnbach.

LIT.: Ha-kol, 2001, 69/70.