LANGFELDER, Ignac (Ignjo)

LANGFELDER, Ignac (Ignjo), obrtnik i žid. aktivist (Zavidovići, BiH, 10. IX. 1904 – logor Jasenovac, 22. IV. 1945). Sin Geze i Jakobine. Oženio se u Pečuhu 24. XII. 1930. Elzom rođ. Lang (Borjád, Mađarska, 10. XII. 1902 – logor Jasenovac, ?1942) te se ubrzo trajno nastanio u Osijeku. U braku je rođena kći Nada (Osijek, 3. II. 1932). Bio je limarski obrtnik i aktivni član osječke ŽO Donji grad. U vrtu žid. općinskoga doma u Donjem gradu izradio 1933. vrtnu kućicu (tzv. saletl). Po uspostavi NDH, u svibnju 1941, podnio je molbu za priznavanje arijskih prava te privremeno bio izuzet od »podizanja i nošenja znaka za Židove«, kao i od »preduzimanja protiv njega ponizujućih mjera predviđenih za Židove«. U lipnju 1942. sa suprugom je bio uhićen i deportiran u logor Tenja kraj Osijeka, a u kolovozu u logor Jasenovac. Stradao je pri proboju iz logora 22. IV. 1945.

IZV.: HDA, MUP NDH, br. 223, kut. 23, Predsjednički ured, br. 6526, god. 1941.

LIT.: S. Sršan i V. Matić: Zavičajnici grada Osijeka 1901.–1946. Osijek 2003. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.