LANGER, Mirko

LANGER, Mirko, inženjer elektrotehnike (Čakovec, 1965 – Čakovec, 10. V. 1993). Nakon završetka studija u Zagrebu, zaposlio se u tvornici Međimurske trikotaže u Čakovcu, gdje je radio do 1993. Bio je aktivan član ŽO Čakovec nastavljajući tradiciju svojih predaka i roditelja veletrgovaca žitaricama od kojih je većina stradala u Holokaustu.

LIT.: Bilten ŽOZ, 1993, 31/32.