LANG, Samuel

LANG, Samuel, inženjer (Nova Gradiška, ? – ?). U međuratnom razdoblju bio je arhitekt i građevinski poduzetnik u Novoj Gradiški te član Zagrebačke inženjerske komore. Po uspostavi NDH, u srpnju 1941, zaveden je u popis vlastima NDH neophodno potrebnih stručnjaka. Daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, br. 1076, Srpski odsjek, Opći spisi, kut. 441, 41/1941.