LANG, Nikola

LANG, Nikola, revolucionar (Osijek, 1913 ili 1915 – logor Jasenovac, 1941). Sin Izidorov. Kao student prava bio je 1934. izabran za člana Sveučilišnoga komiteta SKOJ, a 1935. kao izaslanik zagrebačkoga Pravnoga fakulteta sudjelovao je na Konferenciji studentskih skojevskih organizacija na Medvednici. Surađivao u ilegalnom skojevskom listu Glas omladine, koji je prije rata izlazio u Zagrebu te bio član Mjesnoga komiteta SKOJ u Zagrebu. Nakon partijske provale 1938. uhitila ga je jugoslav. policija te je nekoliko mjeseci proveo u istražnom zatvoru. Nakon uspostave NDH i dalje je ilegalno djelovao, no ubrzo je ponovo bio uhićen i deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.