LANG, Geza

LANG, Geza, žid. aktivist (Nart, 10. X. 1900 – Budimpešta, 1944). Bio je podvornik pučke škole ŽOZ. U braku s Garabelom rođ. Wischik iz Osijeka imao je sinove Vladimira (?, 1932) i Miroslava (?, 1934). Kao i supruga imao je zavičajnu pripadnost u Petrijevcima, kotar Valpovo, a u prijavi imovine koju je morao podnijeti vlastima NDH naveo je da su mu se preci, kao i preci njegove supruge, u Hrvatsku doselili prije približno 200 godina iz Beremenda u Baranji.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 684.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.