LANG, Feliks (Srećko, Srića)

LANG, Feliks (Srećko, Srića), poduzetnik (Beremend, Mađarska, 23. III. 1888 – logor Jasenovac, Slana ili Jadovno, o. 1. VIII. 1941). Bio je vlasnik knjižare u Osijeku. Oženio se u Osijeku 1932. Claire rođ. Pfefermann. U braku su rođena djeca Gizela (?Osijek, 1933), Antun (?Osijek, 1935) i Fanika (Hava) (?Osijek, 2. II. 1942). Bio je dugogodišnji član osječke gornjogradske općine i voditelj plivačke sekcije veslačkoga kluba »Bar Kohba«. Ubrzo po uspostavi NDH bio je uhićen, po nekim vijestima deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao, no vjerojatnije je odveden u gospićki sustav logora, u Jadovno ili u paški logor Slana. – Supruga Claire rođ. Pfefermann, žid. aktivistica (Vukovar, 1904 – Auschwitz, 26. VIII. 1942). Bila je dugogodišnja članica osječkog Udruženja cionističkih žena i članica odbora osječkoga dječjeg vrtića. S djecom i drugim osječkim Židovima uhićena je u ljeto 1942, odvedena u logor Tenja kraj Osijeka, potom u Auschwitz, gdje je stradala.

IZV.: AŽOO, Različiti spisi.

LIT.: S. Sršan i V. Matić: Zavičajnici grada Osijeka 1901.–1946. Osijek 2003. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.