LANDSTEIN, Jakob (Ivković)

LANDSTEIN, Jakob (Ivković), gospodarstvenik (Novi Jankovci kraj Vukovara, 26. VI. 1891 – ?Auschwitz, 1942–1945). Sin Adamov. U međuratnom razdoblju bio je vlasnik tvornice baterija u Vodnikovoj ul. u Zagrebu. U nepoznato doba promijenio je prezime u Ivković, ali je po uspostavi NDH morao vratiti staro prezime Landstein. Sa suprugom Elvirom rođ. Pick i kćeri Mirjanom preuzeo je žid. znak i prešao na katoličanstvo. Tvornica je dobila povjerenika, koji je početkom srpnja 1941. molio da L. kao neophodna stručnjaka poštede uhićenja. Ipak je s obitelji deportiran u nepoznati logor, vjerojatno u kolovozu 1942. ili u svibnju 1943. u Auschwitz.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 684. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27698. – KŽZ. – Popis žrtava.