LANDAU-BONDY, Klara

LANDAU-BONDY, Klara, plesačica i koreografkinja (Sombor, Srbija, 1918 – ?, Izrael, ?). Treći je naraštaj poznate obitelji plesača i koreografa. Studirala je u Zagrebu filozofiju i plesala balet. U Auschwitzu je preživjela II. svj. rat, a u poslijeratnom razdoblju radila sa žid. djecom u Zagrebu, potom kao pomoćnica koreografa u Beogradu. U Izrael se doselila 1949. i zaposlila u Institutu za statistiku, uz to je dva puta tjedno kibučku djecu poučavala baletu. Sa suprugom Gertom Bondijem, pijanistom, otvorila je studio za balet u školi »Geulim« u Jeruzalemu u kojem je besplatno poučavala nadarene siromašne učenike. Za predani pedagoški rad i za doprinos kult. životu Jeruzalema proglašena je 1988. počasnom građankom.

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999. – M. Kolar-Dimitrijević: Osobe iz knjige Jučer, danas Ženi Lebl (Jennie Lebel). Novi Omanut, 10(2002) 50.