LANDAU, Nathan

LANDAU, Nathan, žid. aktivist (? – ?). Bio je zamjenik → F. Engela, izaslanika 2. okružja Zemaljskoga odbora Udruženja cionista južnoslavenskih zemalja Austro-Ugarske Monarhije na 9. cionističkom kongresu 1909. u Hamburgu. Izabran je za odbornika na godišnjoj konferenciji Saveza cionista iz južnoslavenskih zemalja Austro-Ugarske Monarhije, održanoj u Zagrebu 25. I. 1914.

LIT.: Židovska smotra, 3(1909) 3; 8(1914) 3.