LAM, Leo

LAM, Leo, ljekarnik (Sombor, Srbija, 12. II. 1891 – ?). Bio je magistar farmacije. Od 1929. zavičajnost imao je u Osijeku, gdje se doselio iz Opatije. U lipnju 1941. bio je bez namještenja i udovac, jer je supruga Vera rođ. Medić umrla krajem 1940. Daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 684.