LAKENBACH, Blanka

LAKENBACH, Blanka (rođ. Hirschl), službenica (Glina, 15. IX. 1902 – New York, 1. VIII. 1979). U međuratnom razdoblju bila je dopisnica za hrvatski i njem. jezik Našičke tvornice tanina i paropila d. d. u Zagrebu s mjesečnom plaćom 4360 din. Po uspostavi NDH, 14. V. 1941. Radio-sekciji Ravnateljstva pošta, brzojava i telefona u Zagrebu predala je radioaparat marke »Ingele« vrijedan 5100 din., 19. V. 1941. u ime žid. kontribucije nadležnomu Odboru dala je 25 g zlata i dragocjenosti (zlatni ručni sat, vjenčani zlatni prsten i naušnice) vrijedne 5400 din., 27. VI. 1941. Ustaškomu redarstvu fotoaparat »Kodak-Baby-Brownie« te služavci isplatila tromjesečnu otpremninu i 4050 din. za službu od 2 godine i 9 mjeseci. Bila je u braku s Josipom Lakenbachom, sinom Oskara (?, 1892 – ?), ranije trg. putnikom, koji je u I. svj. ratu služio u austroug. vojsci. Iako je 1941. zbog zdravstvenih tegoba bio bez namještenja i prihoda, od ušteđevine je u ime žid. podavanja morao platiti 3000 din. Poč. srpnja napustili su stan u Đorđićevoj ul., ostavivši sve pokućstvo, i pobjegli iz Zagreba. Oboje su, na nepoznat način, preživjeli II. svj. rat.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 684. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27768.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.