LADANY, Eugen

LADANY, Eugen, kemijski inženjer (? – ?). Bio je član Zagrebačke inženjerske komore te ravnatelj i dioničar tvornice »Kaštel« d. d. (danas »Pliva«), osn. u Karlovcu 1921. S akademikom Gustavom Janačekom pokrenuo je proizvodnju farmaceutskih i galenskih pripravaka, čime su utrli put suvremenoj proizvodnji lijekova na ovim prostorima. God. 1928. »Kaštel« se seli u Zagreb te s Vladimirom Prelogom postavlja ciljeve poduzeća, poput usvajanja postupaka za proizvodnju već poznatih lijekova, te pronalaženje originalnih aktivnih spojeva. God. 1936–37. u Ul. Mošinskoga u Zagrebu (danas Nazorova ul.) sa suprugom Emilijom sagradio je raskošnu prizemnu vilu (projektanti → S. Gomboš i Mladen Kauzlarić, izvođač → E. Hönigsfeld). S obitelji je prešao na katoličanstvo 1939. Po uspostavi NDH, u srpnju 1941, zaveden je u popis vlastima NDH neophodno potrebnih stručnjaka. Iako je morao ustaškim vlastima prijaviti imovinu, vjerojatno je sa suprugom pobjegao iz Zagreba pa je umjesto njega 6. IX. 1941. prijavu podnio liječnik Mile Budak, koji navodi da to čini jer je 5. IV. 1941. od dotičnoga, koji je »sada nepoznatog boravišta« kupio polovinu njegove vile u kojoj je sada nastanjen. Emilija je i dalje ostala vlasnica druge polovine spomenute vile te je Budak ostao dužan 150 000 din. Daljnja sudbina bračnoga para nepoznata je, a sinovi Ernest i Ivo najvjerojatnije su se 1941. iselili u SAD.

IZV.: HDA, Ponova, br. 1076, Srpski odsjek, Opći spisi, kut. 441, 41/1941. – HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 684. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: D. Kahle: Stambene kuće nakon građenja u sjevernim dijelovima Zagreba u razdoblju od 1928. do 1945. godine (doktorska disertacija). Zagreb 2007. – http://webcache.google usercontent.com/search?q=cache:gn2nuyHCgB4J:www.hkz-kkv.ch/pliva_in_memoriam1.php+eugen+ladany&cd=3&hl=hr&ct=clnk&gl=hr&source=www.google.hr, pristupljeno 15. IV. 2011.