KÜRSCHNER, Eduard

KÜRSCHNER, Eduard, elektrotehnički inženjer (Požega, 12. IX. 1894. – Zagreb, 17. X. 1967). Gimnaziju je završio u Požegi 1913, a Tehničku visoku školu, strojarski odjel i elektrotehniku jake struje polazio je u Pragu i Berlinu, gdje je 1919. diplomirao. Radio je u berlinskim poduzećima »Siemens-Schuckert« (1920) i »Jugoslawischer Lloyd« (1921–23). U Zagrebu je djelovao u Društvu inženjera i arhitekata, radio u tehničkom uredu »Tebin« i tvornici »Orbis«, 1925–47. kao samostalni projektant, 1947–52. u Glavnoj direkciji za ugljen Ministarstva rudarstva i od 1952. do umirovljenja 1959. kao nastavnik Tehničke škole. Od 1925. do 1929. docent je Visoke tehničke škole u Zagrebu. Kao inženjer projektant sudjelovao je u mnogim ekspertizama na području elektrotehnike i gradnje elektrana. Na njegov je poticaj sagrađena požeška hidroelektrana u Kuzmici na Orljavi. Objavio je više studija o problemima proizvodnje energije i razvoju elektrodistributivne mreže u zemlji i inozemstvu. Pisao je i kraću prozu.

DJELA: Die Elektrizitetwirtschaft in Jugoslawien. Berlin 1923. – General Review of the Power Resources of Yugoslavia. London 1924. – Elektrika na selu. Zagreb 1925. – Električne instalacije, izvedba, materijal i propisi. Zagreb 1934.

LIT.: V. Miljević: Kürschner, Eduard. Hrvatski biografski leksikon, 8. Zagreb 2013.