KUNODI, Leo

KUNODI, Leo, poduzetnik (Beč, 5. VIII. 1883 – ?). Sin Bernardov. Podrijetlom je iz Virovitice. Bio je ravnatelj Našičke tvornice tanina i paropila d. d., umirovljen prije 1941. Studirao je u Beču te po završetku studija, nakon 1900, došao u Hrvatsku. Za I. svj. rata bio je ratni zarobljenik u Velikoj Britaniji. Bio je u braku s Annom rođ. Herschman-Weisselberger, podrijetlom Židovkom iz Černovica u Ukrajini. Iako je 1919. prešao na katoličanstvo, po uspostavi NDH, u lipnju 1941. morao je ustaškim vlastima podnijeti prijavu o imovini. Preporukom Ureda Vojskovođe u Zagrebu br. 229 i njem. Feldkommandature, predložen je Redarstvenom ravnateljstvu za izuzeće od mjera protiv Židova i oslobođen od nošenja žid. znaka. Kao gl. razlog navedene su zasluge njegova punca, gradonačelnika Černovica S. pl. Weisselbergera u I. svj. ratu, koji je za svoje hrabro držanje od cara Franje Josipa 1916. dobio nasljedno plemstvo. Na ime žid. kontribucije predao je svoju i supruginu zlatninu vrijednu 25 850 din., dok je automobil marke »Ford« uzelo za svoju uporabu Redarstveno ravnateljstvo u Zagrebu. Daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 683. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27843.