KUNETZ, Julijo Oto (Kolarić)

KUNETZ, Julijo Oto (Kolarić), skladatelj (Budimpešta, 15. I. 1910 – Auschwitz, 1943). Sin Oskara i Elze rođ. Kohn. U Zagreb se doselio 1920. iz Budimpešte, a 1930. prešao je na katoličanstvo. Studirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, Beču i Berlinu. Liječen je u Budimpešti u zavodu za duševne i živčane bolesti. God. 1941. živio je s majkom u Zagrebu. Po uspostavi NDH odveden iz zagrebačkoga stana 19. IX. 1941. u sabirni logor na Zavrtnici (»Kristalum«), a potom u logor Jasenovac, iz kojeg je pušten na zagovor biskupa Josipa Lacha 13. XI. 1941. Deportiran je u Auschwitz, gdje je stradao. Otac mu je 1942. živio u Zagrebu.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 683. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 28342.

LIT.: I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001.