KUNETZ, Josip

KUNETZ, Josip, žid. aktivist (?, o. 1855 – Zagreb, 10. VI. 1933). Bio je 1893. biran za člana Trgovačkoga odjela Trgovačko-obrtničke komore u Osijeku. Također je bio upravljajući ravnatelj Trgovačke i obrtničke banke d. d. u Osijeku te član ravnateljstva Osječkoga skladišta. Krajem XIX. st. bio je član predsjedništva ŽO u Osijeku.

IZV.: Gradska groblja Zagreb. – Izvještaj Predsjedništva ŽBO u Osijeku za godine 1897, 1898. i 1899. – JIM.

LIT.: M. Kolar-Dimitrijević: Razvoj Trgovačko obrtničke komore u Osijeku. Presjek djelovanja od osnutka 1851. do 1942. godine. Osječki zbornik, 1991, 21. – Lj. Dobrovšak: Židovi u Osijeku od doseljavanja do kraja Prvoga svjetskoga rata. Osijek 2013.